Olimpos Seramik

Olimpos Seramik Atölyesi, küçük bir aile projesidir. Küçük bir aile, küçük bir ev ve küçük bir atölyeden oluşan Olimpos Seramik, ev dekoru, sofra takımları ve takı tasarımı alanında büyük hayalleri ve fikirleri olan sanatsal bir varoluş çabasıdır.     

Atölyemizde çoğunlukla yarı saydam parlak kristal sırları kullanmaktayız. Tüm çalışmalarımıza önce 900℃ ön pişirim, ardınan 1040 - 1180℃ ikinci pişirim uyguluyoruz.  Böylece yıllar boyu asla solmayacak olan renkleri elde ediyoruz.

 
 
 

Toprağın Ateşle Dansı

Seramik için toprağın ateşle dansı denir. On binlerce yıl öncesinden günümüze gelerek, insanın ateşle buluşmasından bu yana sürekli gelişen bir sanat dalı olmuştur. Tarih öncesinden bugüne kadar binlerce yıllık gelişimin getirdiği dayanıklılık, estetik ve bilgelik bu sanatın içerisinde fazlasıyla vardır.Bir kültürü geleceğe taşıyan, uygarlıkları kalıcı kılan en önemli unsur eserleridir. Sanatın bu anlamda kalıcı ve birleştirici bir özelliği vardır. İnsanlığın ilk yıllarından beri yaşanılan mekana, ortama, kullanılan tekniğe göre sürekli gelişmiştir. Bu gelişime baktığımızda topraktan mamul eşyanın yapımı ile aynı paralellikte ilerlediğini görürüz.

 
 

Antik Çağ Sanatı

Tüm bu özellikleriyle hiç şüphe yoktur ki antik çağ sanatının en iyi izlenebildiği alanlardan biri seramiktir. Bu anlamda seramik yeni bir yüzyıla girdiğimiz şu günlerde bile kanıt olacak malzeme konumundadır. Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgilendikçe seramik sanatına karşı kişisel bir bakış açısı kazanır ve yaşadığımız bölgenin tarihine dolayısı ile sanatına daha duyarlı oluruz.

 

Çağdaş Seramik

Bugün artık özgün ve zengin zevkleri olan bireylerin çağdaş seramik tasarımlarını tercih ettiğini görmekteyiz ancak, özellikle ülkemizde büyük bir çoğunluk için SERAMİK sözcüğü bir sanat ve kültür dalından çok, günlük kullanım alanlarını ifade etmektedir.

Ne yazık ki sanata ve bilime çeşitli sebeblerden dolayı uzak kalmamızın bir sonucu olarak oluşan bilgi ve ilgi eksikliğinden seramik sanat dalıda nasibini almıştır.

 
 

Doğal ve Sağlıklı

El yapımı ve yüzde yüz doğal seramik ev dekoru, sofra takımları ve takı tasarımı ürünler, hayatlarımızda çok fazla yer bulamamakla birlikte, plastik ve kötü kaliteye sahip uzak doğu ürünleri bilinçsiz bir şekilde tercih edilmektedir. Oysa ki insanlığın tarihiyle neredeyse yaşıt olan seramiğin, yaşamlarımız da daha fazla yer alması bir istekten ziyade bir gereklilik olmalıdır.

Çünkü seramik, dört ana element olan ateş-hava-su ve toprağı aynı anda en yalın ve en sade şekilde kullanabilen tek sanat dalıdır. Bu sadelik ve yalınlıkla yapılan her bir parçanın gezegenimizin gücünü yansıttığını düşünürken bu güçten ilham alarak seramik sanatının antik ve etnik geçmişini çağdaş ve modern şekli ile yansıtmaya çalışıyoruz.

Beğenmeniz dileği ile...

Olimpos Seramik